Europa investeert in zijn platteland

Wij investeren voortdurend in betere en schonere teeltmethoden. In het belang van mens en milieu. Zodat onze klanten een schone, eerlijke en lekkere krop sla kunnen blijven eten. Dit kost veel geld. We werken daarom zoveel mogelijk samen met collega telers. Omdat het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken dit ook belangrijk vindt, hebben we een bijdrage gekregen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (via de regeling Samenwerking bij Innovatieprojecten uit 2009).